MENU

Linda 15 år – uppföljning

Efter 8 veckors behandling kommer Linda tillbaka till dig. Hon upplever inte att hon har fått någon effekt. Vad blir nästa steg?

Markera de två (2) alternativ du tror är rätt och klicka sedan OK.

Köpa produkter på Internet

Hänvisa till skolläkare/vårdcentral

Behandling på skönhetsvård

Att söka hudläkare

Säkerställ att hon använt läkemedlet på rätt sätt

OK
Linda 15 år – uppföljning