MENU

Fördjupning – hur olika receptbelagda läkemedel fungerar

Topikal behandling (kräm, gel eller kutan lösning)

Adapalen (Differin)

 • hämmar nybildning av mikrokomedoner och minskar antalet komedoner
 • minskar antalet inflammatoriska lesioner
 • adapalen är en nyare typ av retinoid (andra generationen)

Retinoider är grunden i all aknebehandling och är viktiga för att motverka uppkomst av ny akne (komedoner, papler och pustler)

Bensoylperoxid (Basiron AC)

 • baktericid verkan på P. acnes (bakteriedödande)
 • OBS: Basiron AC är ett receptfritt läkemedel

Adapalen + bensoylperoxid (Epiduo) se ovan för information om de enskilda komponenterna

 • kombinationspreparat – erbjuder en förenklad dosering
 • förstahandsmedel vid mild-svår inflammatorisk akne
 • har en förebyggande effekt

Azelainsyra (Skinoren/Finacea)

 • minskar antalet komedoner
 • antimikrobiell effekt på P. acnes
 • viss antiinflammatorisk effekt

Lokalt klindamycin (Dalacin)

 • utvärtes antibiotika verkar genom att minska mängden orsakande bakterier (P. acnes) och därmed minska inflammationen.
 • Dalacin ska ej användas som monoterapi!

Lokalt klindamycin + bensoylperoxid (Duac) se ovan för information om de enskilda komponenterna

 • kombinationspreparat – erbjuder en förenklad dosering.
 • genom kombinationen minskas även risken för resistensutveckling.
 • Duac ska ej användas kontinuerligt längre än 12 veckor p.g.a. att den innehåller antibiotika

Lokalt klindamycin + tretinoin (Acnatac) se ovan för information om klindamycin

 • tretinoin är en äldre typ av retinoid (första generationen)
 • kombinationsbehandling erbjuder en förenklad dosering.
 • Acnatac ska ej användas kontinuerligt längre än 12 veckor p.g.a att den innehåller antibiotika

 

Systemisk behandling (tabletter eller kapslar)

Perorala antibiotika (Tetralysal/Tetracyklin/Lymecyklin/Ery-Max)

 • bakteriostatisk (tillväxthämmande) effekt på P. acnes
 • antiinflammatorisk effekt
 • svag effekt på komedoner
 • risk för resistensutveckling, störst för makrolider

Hormonell behandling (Yasmin/Desolett/Diane)

 • reducerar stimuleringen av talgkörtlar genom att hämma androgeneffekten (ökar SHBG)
 • kombinerade p-piller till exempel Yasmin och Desolett kan förbättra akne
 • Diane registrerat för akne men ej effektivare än Yasmin. Får ej förskrivas av barnmorskor.
 • OBS - trombosrisk med p-piller och Diane (notera hereditet, rökning, ålder)!
 • endokrinologisk utredning vid misstänkt hormonell rubbning (oregelbunden mens, hirsutism, övervikt)

Oralt isotretinoin (Isotretinoin)

 • A-vitaminsyrederivat
 • enda tillgängliga behandlingen som verkar på alla patofysiologiska faktorer
 • teratogent och därför reserverat för svår, ärrbildande akne eller terapiresistent akne
 • förskrives av hudläkare

Referenser:

Gollnick H. et al. Management of Acne. A Report From a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Supplement to J Am AcadDermatol. Vol 49 No 1, 2003.

Utformandet av Aknebehandling – bakgrundinformation: Mats Berg, hudläkare; Kari Dunér, hudläkare; Annika Lindgren, barn- och skolläkare; Håkan Mobacken, hudläkare; Margareta Svensson, hudläkare; Ulf Theén, allmänläkare. Arbetet med dessa rekommendationer har möjliggjorts med stöd från men oberoende av Galderma Nordic.

Information från Läkemedelsverket 4:2014